euprava.gov.rs

Информације

Институција задужена за ажурирање садржаја: Министарствo просвете, науке и технолошког развоја.

 • Дете може да се упише у вртић са навршених шест месеци, уколико предшколска установа располаже просторним и кадровским капацитетима за остваривање програма са децом раног узраста.

  Последња измена 13.01.2020.

 • Предшколска установа расписује конкурс, обично у периоду април-мај за наредну годину. О самој процедури уписа потребно је да се информишете на веб презентацији свог града, општине или предшколске установе у коју желите да упишете дете. Информације о упису деце могу се добити и телефоном од саме предшколске установе а обавештења за родитеље истакнута су у периоду уписа, у сваком објекту предшколске установе.

  Последња измена 13.01.2020.

 • Дете можете пријавити преко услуге „еВртић“ на Порталу еУправа без иједног документа. Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем електронског обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се подацима приступа аутоматски.

  На Порталу еУправа можете проверити да ли је Ваш град/општина укључен у „еВртић“ и поднети пријаву за упис детета у предшколску установу. Тренутно се спроводе активности у циљу омогућавања да ова услуга постане доступна у свим градовима и општинама у Србији.

  У случају да желите да поднесете лично пријаву детета у вртић, потребно је да приложите следећа документа:

  1. Попуњена пријава за упис,
  2. Извод из матичне књиге рођених,
  3. Доказ о здравственом прегледу,
  4. Потврда о запослењу и примањима родитеља.

  Пријавни формулар и више информација о потребној документацији можете добити у најближем вртићу.

  Приоритет за упис у предшколску установу имају деца из друштвено осетљивих група, као и деца запослених родитеља и редовних студената, треће и наредно дете, дете чије су браћа и сестре већ уписана у вртић.

  Последња измена 13.01.2020.

 • Услуга еВртић омогућава електронску пријаву за упис деце у предшколске установе. Уместо одласка на шалтере, пријаву можете обавити из свог дома на Порталу еУправа.

  Електронско подношење пријаве вршите попуњавањем електронског обрасца на Порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној дужности прибављају неопходне податке.

  Тренутно се спроводе активности како би ова услуга постала доступна у свим градовима и општинама у Србији. На Порталу еУправа можете проверити да ли Ваш град/општинануди ову електронску услугу како би поднели пријаву.

  Последња измена 22.01.2020.

 • На веб презентацији своје општине можете потражити списак свих вртића. Уколико такав списак не постоји, информације о објектима предшколске установе можете потражити у предшколској установи.

  Последња измена 13.01.2020.

 • Припремни предшколски програм је обавезан и похађа се у години пред полазак у основну школу (у узрасту од пет и по до шест и по година). Похађање програма у трајању од 4 сата дневно, најмање девет месеци у години пред полазак у школу је бесплатно.

  Последња измена 2.2.2020.

 • Након завршеног припремног предшколског програма установе издају уверење да је дете похађало овај програм.

  Последња измена 13.01.2020.

 • На веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја потражите рубрику Верификоване приватне предшколске установе.

  Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице АП Војводине надлежан је за верификацију установа на територији АП Војводине. На веб презентацији Секретаријата налази се Адресар приватних предшколских установа у Војводини

  Последња измена 13.01.2020.

 • Рефундација трошкова боравка детета у приватном вртићу може да се оствари у градовима или општинама који су донели одлуку о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у верификованој приватној предшколској установи. Како бисте сазнали да ли је рефундација могућа у вашем граду или општини, информишите се на веб презентацији свог града или општине.

  Последња измена 13.01.2020.

 • Jединствени образовни број (ЈОБ) представља јединствену ознаку која се састоји од 16 карактера и која се додељује детету, ученику, одраслом и студенту приликом првог уписа у установу (предшколска установа, основна и средња школа, високошколска установа) у Републици Србији. То значи да дете већ приликом уписа у предшколску установу добија ЈОБ који ће га пратити током целокупног школовањакроз све нивое формалног образовања и васпитања и високог образовања у Републици Србији. ЈОБ се додељује у циљу заштите података о личности у процесу вођења педагошке евиденције и документације у електронском облику. ЈОБ представља кључ за повезивање свих података о детету, ученику, одраслом и студенту у Јединственом информационом систему просвете.

  Захтев за додељивање ЈОБ може поднети искључиво установа.

  Последња измена 13.01.2020.

 • Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП) је систем у коме се воде евиденције о свим ученицима. Држава на тај начинима потпуни преглед образовног система и целокупног тока образовања ученика, од момента уписа у предшколску установу до тренутка завршетка средње школе или факултета, односно добијања запослења. ЈИСП омогућава тачан преглед броја ученика, информацију о школама које похађају, у које школе се уписују након основних школа - да ли у гимназије, средње техничке школе, шта раде након тога, да ли уписују факултете или иду на тржиште рада, колико брзо и гдесе запошљавају и за коју просечну плату.

  ЈИСП ће омогућити увид у процес и квалитет образовања у оквиру самог образовног система, као што је успех који ученици појединачних школа постижу, да ли настављају школовање и у којим областима, за какво образовања и које струке се даље опредељују и слично. Тај систем ће бити повезан и са тржиштем рада, односно, биће доступни подаци који ће помоћи младим људима да знају колико брзо могу да очекују да ће наћи посао за сваки средњошколски профил и факултетски програм, колика је просечна дужина тражења посла, као и са којом просечном платом се запошљавају особе које су завршиле одређене школе/факултете.

  Ови подаци и показатељи помоћи ће да се модернизује управљање и доношење одлука у вези са системом образовања на основу прецизних показатеља у циљу обезбеђивања квалитетног и ефикасног система образовања и васпитања, а деци и младима ће омогућити да своју будућност, образовање и избор професије бирају такође на основу јасних информација о томе шта могу да очекују након завршетка одређеног програма.. Такође, на основу ових информација, рационализацију финансирања и смањења административног оптерећења свих запослених у систему образовања и васпитања.

  Последња измена 2.2.2020.

Врх стране