• Лична карта/пасош

  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ада
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Алибунар
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Апатин
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ариље
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бајина Башта
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бела Црква
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ваљево
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Врање
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Врњачка Бања
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Вршац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Горњи Милановац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Зрењанин
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ивањица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Инђија
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ириг
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Јагодина
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Кањижа
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Кикинда
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ковачица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ковин
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Косјерић
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Краљево
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Кула
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Лајковац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Лесковац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Лучани у Гучи
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Љиг
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Мионица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Ниш
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Нови Кнежевац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Нови Пазар
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Нови Сад
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Опопво
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Осечина
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Оџаци
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Панчево
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Пећинци
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Пландиште
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Пожаревац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Пожега
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Рашка
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Рума
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Сента
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Смедерево
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Сомбор
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Сремска Митровица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Стара Пазова
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Суботица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Уб
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Ужице
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Чајетина
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Чачак
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Чока
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Шабац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Шид
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Врачар
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Звездара
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Земун
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Нови Београд
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Палилула
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Раковица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Савски венац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Стари град
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Чукарица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Крагујевац
  • еЗаказивање - пасош - Град Нови Сад
  • еЗаказивање - пасош - (СУБОТА) - Град Нови Сад
  • еЗаказивање - пасош - (НЕДЕЉА) - Град Београд - Нови Београд
  Погледајте све услуге (укупно 68)
 • Возачка дозвола

  • Замена старе возачке дозволе за нову (картичну)
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Подсетник о истеку рока личних исправа

  • Обавештавање о предстојећем истицању рока важења идентификационих докумената
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Уверење о (не)кажњавању

  • Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Уверење о пребивалишту

  • Уверење о пребивалишту (за територију Града Београда)
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Матична књига рођених

  • Матична књига рођених
  Погледајте све услуге (укупно 3)
 • Квалификовани електронски сертификат

  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ада
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Апатин
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ариље
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Бајина Башта
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ваљево
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Велика Плана
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Горњи Милановац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ивањица
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Инђија
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ириг
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Кањижа
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Кикинда
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Косјерић
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Крагујевац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Краљево
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Кула
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Лајковац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Лесковац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Лучани
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Љиг
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Мионица
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Нови Кнежевац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Нови Пазар
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Нови Сад
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Осечина
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Оџаци
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Панчево
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Пећинци
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Пожаревац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Пожега
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Пријепоље
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Рума
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Сента
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Смедерево
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Смедеревска Паланка
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Сомбор
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Сремска Митровица
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Стара Пазова
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Уб
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Ужице
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Чајетина
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Чачак
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Чока
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Шид
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Врачар
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Звездара
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Земун
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Нови Београд
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Палилула
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Стари град
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Чукарица
  Погледајте све услуге (укупно 51)
 • Исправе о оружју

  • Заменa исправа о оружју/предаја оружја (физичка лица)
  Погледајте све услуге (укупно 1)