euprava.gov.rs

Пројекти

Читај ми
 • Интелектуална својина

  • Захтев Заводу за интелектуалну својину
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Јавни позиви

  • Јавни позив за удружења и високошколске установе за кандидовање члана/чланице радне групе за израду нацрта закона о безбедности и здрављу на раду
  • Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021. години
  • Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године
  • Јавни конкурс за доделу средстава из буџета града Ваљева за пројекте који подстичу афирмацију привредно-туристичких манифестација града Ваљева у 2021. години
  • Јавни конкурс за за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса удружења грађана у 2021. години
  • Јавни конкурс за подношење предлога програма на сталнo отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2020. години
  • Јавни конкурс за подношење предлога програма на Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2021. години
  • Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2021. години
  • Конкурс - удружења у области борачко-инвалидске заштите 2021. година (Град Ниш)
  • Конкурс - удружења ОСИ у области социјалне заштите и заштите ОСИ 2021. година (Град Ниш)
  • Јавни позив за 2021. годину за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србије са дефинисаним програмским задатком
  • Јавни позив - реконструкција и модернизација железничке пруге Суботица-Хоргош - граница са Мађарском (Сегедин)
  • Јавни позив - пројекат изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате-Прељина
  • Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање којa реализују удружења у 2021. години
  • Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2021. години
  • Јавни позив програм подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина
  • Јавни конкурс за реализацију промотивних активности Националног модела дуалног образовања и оквира квалификација у Републици Србији
  • Kонкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2021. годину
  • Јавни позив за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите
  Погледајте све услуге (укупно 20)
Врх стране

Обавештење о колачићима

Портал еУправа користи "колачиће" (енг. "cookies"). Неопходни колачићи омогућавају да се садржај страница прилагоди потребама корисника. Аналитички колачићи се користе за анализу коришћења услуга у циљу унапређења корисничког искуства.

Kликом на "Прихватам" дајете сагласност за коришћење колачића у сврхе наведене испод. Подешавања колачића можете променити у било ком тренутку.