euprava.gov.rs

Почетак рада на Стратегији развоја вештачке интелигенције Републике Србије

Читај ми

Министарство просвете, науке и технолошког развоја почиње да ради на изради Стратегије развоја вештачке интелигенције Републике Србије за период од 2020. до 2025. године.

Имајући у виду глобални развој области вештачке интелигенције неопходно је дефинисати стратегију која ће омогућити развој ове области у Републици Србији.

На предлог Kабинета председника Владе формирана је Радна група за израду предлога Стратегије која је састављена од представника различитих институција из јавног и приватног сектора. Први састанак радне групе одржан је 16. октобра 2019. године, након чега су формално отпочеле активности на изради анализе ефеката (ex-ante) ове Стратегије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће у сарадњи са Kабинетом председника Владе и другим институцијама реализовати све активности у вези припреме овог стратешког документа, која ће обухватити приоритетне политике са акцентом на развој вештачке интелигенције у образовању, истраживању, иновацијама, државној управи и привреди.

Активности на изради Стратегије биће у складу са Законом о планском систему, а који предвиђа широк спектар консултативних активности приликом израде Стратегије како би јавност, привреда и грађани, били укључени у одређивање приоритета и стратешког усмерења развоја вештачке интелигенције у Републици Србији.

Окупљањем и укључивањем свих заинтересованих страна у израду Стратегије развоја вештачке интелигенције, Министарство просвете, науке и технолошког развоја жели да омогући најдинамичнијим секторима, академској заједници и привреди да својим знањем и искуством допринесу развоју вештачке интелигенције у земљи.

Врх стране