euprava.gov.rs

Услуга издавање Уверења о (не)кажњавању на Порталу еУправа

Читај ми

Свим грађанима од данас је доступна услуга издавање Уверења о (не)кажњавању на Порталу еУправа. Ова услуга је намењена свим пунолетним физичким лицима држављанима Републике Србије која желе да поднесу захтев електронски и плате све трошкове и административне таксе путем Портала еУправа за добијање Уверења о (не)кажњавању електронским путем, а преузимање Уверења се врши у полицијској управи по месту пребивалишта. Такође, уколико сврха Уверења захтева плаћање административне таксе и то је могуће електронски урадити путем Портала еУправа.

„Увођењем ове услуге, коју смо развили у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, грађанима олакшавамо да не морају да иду два пута у полицијску управу, већ да електронским путем наруче Уверење, уколико сврха Уверења то захтева и електронски плате, а само преузму документ преузму у својој полицијској управи. Упоредо, развијамо могућност да путем Информационог система еЗУП, органи јавне управе којима су ови подаци потребни у неким одређеним поступцима, могу да на једноставан и брз начин прибаве ово Уверење по службеној дужности, без потребе да га странка грађани уопште доносе и одлазе и једанпут на шалтер. Ово је још један од многобројних резултата у реформи јавне управе, којом се она трансформише у ефикасан сервис грађана“, изјавио је директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, доц. др Михаило Јовановић.

Годишње држава издаје преко 1.700.000 ових Уверења о (не)кажњавању, а грађани да би добили ово Уверење морали су два пута да одлазе на шалтере полицијских управа. Увођењем ове услуге на Порталу еУправа грађанима потенцијално штедимо 1.700.000. сати чекања у редовима.

Подносилац захтева за издавање Уверења о (не)кажњавању неопходно је да буде пријављен на Порталу еУправа (корисничким именом и лозинком, или квалификованим електронским сертификатом) како би се услуга покренула. Подносилац захтева врши одабиром који се односи на место где ће уверењем остварити своје право, односно да ли му је уверење потребно за остваривање права у земљи или у иностранству.

Врх стране