euprava.gov.rs

Квалификовани електронски сертификати

Квалификовани електронски сертификат је електронски документ који издаје сертификационо тело. То је електронска потврда којом се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника. Квалификовани електронски сертификат може да се схвати као дигитални идентификациони документ, јер садржи податке о кориснику сертифката као и податке о његовом издаваоцу.

Сертификационо тело je правно лице које другим правним и физичким лицима пружа услуге издавања електронских сертификата, као и друге услуге повезане са овом делатношћу. У овом тренутку постоје четири регистрована Сертификациона тела у Републици Србији на чијим веб страницама се могу наћи процедуре за издавање електронских сертификата, као и неопходан софтвер за њихову употребу.

Сертификациона тела

Сертификациона тела која издају квалификоване електронске сертификате у Републици Србији су:

Свако сертификационо тело је на свом веб сајту поставило упутства и потребне кораке за успешно инсталирање софтвера.

ВАЖНО: За кориснике који желе да приступају преко прегледача Mozilla Firefox контактирајте свог издаваоца електронског сертификата ради добијања неопходних подешавања за инсталирање и рад њиховог сертификата у Mozilla Firefox интернет претраживачу.


Врх стране