euprava.gov.rs

Претраживање лекова за употребу у хуманој медицини за које је Агенција издала дозволу за лек

Орган задужен за спровођење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Где и како

Е-услуга која се односи на претраживање лекова за употребу у хуманој медицини је доступна 24 сата дневно, 7 дана у недељи, коришћењем интернет апликације Претраживање лекова.

Интернет апликација, која омогућава претраживање базе лекова, налази се на  www.alims.gov.rs. Наведена апликација омогућава претраживање лекова по различитим критеријумима: по називу лека, по генеричком називу лека, по произвођачу лека, по носиоцу дозволе лека, датуму и броју решења, по режиму издавања лека , по АТЦ шифри и по врсти лека. Уколико желите да претражите лекове, у поље за претрагу изаберите кључ за претрагу (назив лека, генерички назив лека, прозвођач, носиоц дозволе, број решења, датум решења), а затим укуцајте податак који тражите. Уколико желите да претражујете лекове по режиму издавања, у поље за претрагу изаберите одговарајући режим издавања лека (Р, БР, З, СЗ, СЗР). Уколико желите да претражујете по АТЦ шифри, у поље за претрагу изаберите одговарајућу АТЦ шифру, а уколико желите да претражујете по врсти лека, у поље за претрагу изаберите врсту лека (биљни, хумани, хомеопатски, крв, састојци крви, крвни деривати и други сродни производи, вакцине). Кликом на дугме „Претражи“, појавиће се сви лекови са изабраним критеријумима.

Корисни линкови

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Општа електронска пошта

Правна подлога

Закон о лековима и медицинским средствима Србије ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010)

Правилници донети на основу Закона о лековима и медицинским средствима

Упутства

Опис

Грађани могу претраживати лекове за употребу у хуманој медицини, за које је Агенција издала дозволу за лек. Претраживање базе лекова омогућава добијање информација о траженом леку што подразумева назив лека, врсту решења, генерички назив лека, прозвођача, носиоца дозволе, облик и паковање, режим издавања, број решења, датум решења, ЈКЛ, АТЦ, и ЕАН.

Врх стране