euprava.gov.rs

Заменa исправа о оружју/предаја оружја (правна лица)

Захтев за замену папирних исправа о оружју/предаја оружја (правна лица) 

Опис

Услуга је намењена правним лицима и предузетницима који поседују оружје који нису извршили своју законску обавезу и поднели захтев за замену старих, папирних исправа о оружју.

Уколико поседујете папирне исправе о оружју (одобрење за држање оружја) овде можете поднети захтев за издавање новог оружног листа за правна лица и предузетнике. У случају да поседујете оружје које спада у Ц категорију  (старо оружје, онеспособљено или ваздушно) овде можете поднети захтев за пријаву оружја из категорије Ц. Уколико оружје које поседујете више није потребно за обављање делатности Вашег правног лица, као и у случају престанка обављања делатности због које Вам је одобрено набављање оружја и желите да искористите могућност и предате оружје које држите на основу папирне исправе овде можете поднети захтев за предају оружја, без накнаде, у власништво Републике Србије.

Захтев за издавање нових исправа овде можете поднети без потребне документације, који ће надлежни орган према месту Вашег седишта у складу са Законом о општем управном поступку евидентирати, а потом Вас накнадно обавестити шта је од документације потребно доставити ради доношења одлуке по захтеву.

Уколико сте поднели захтев за предају оружја у власништво Републике Србије бићете накнадно позвани да исто предате надлежном органу према месту седишта о чему ће Вам бити издата прописана потврда. 

Корисни линкови

Више информација можете пронаћи овде

Врх стране