euprava.gov.rs

есДневник

Електронски дневник

Опис

есДневник је скраћеница од „електронски систем дневник“ и представља софтверско решење за вођење педагошке евиденције (оцене, изостанци, васпитно-дисциплинске мере, похвале, награде, итд.) и документације о ученику од стане установе. есДневник је заменио стари папирни дневник и води се у електронском облику.

есДневник омогућава објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. есДневник скраћује наставницима време администрације за три четвртине, наставник може да види само оцене за свој предмет и не може да упише неколико оцена одједном (као раније при закључивању). Систем обезбеђује да се поштује законско ограничење да ученик не може да буде питан из више од 2 предмета дневно и знатно је смањио жалбе на оцене због своје транспарентности.

Родитељи могу путем интернета да виде само оцене свог детета. Свим родитељима или другим законским заступницима ученика у школама које воде евиденције кроз есДневник омогућен је приступ порталу Мој есДневник, а налоге за приступ Порталу издају школе.

Више информација о пројекту есДневнику

Врх стране