euprava.gov.rs

Пријава боравишта странца

Предуслови

Грађанин је пријављен на портал еУправа квалификованим електронским сертификатом. 

Опис

Електронска услуга „Пријава боравишта странца“ намењена је физичким лицима која врше пријаву боравишта странца на територији Републике Србије. Ова услуга треба да омогући да физичка лица код којих странци долазе у посету изврше пријаву боравишта странца на:

1.  адресу пребивалишта подносиоца захтева која подразумева да ће странац бити пријављен на адресу пребивалишта подносиоца пријаве (која је уписана у личну карту подносиоца пријаве)

2.  другу адресу подносиоца захтева која подразумева пријаву боравишта странца на адресу непокретности која је у власништву подносиоца пријаве, а није његово актуелно пребивалиште.

Сврха ове електронске услуге је да омогући пријаву боравишта странца без одласка у подручну полицијску управу, односно полицијску станицу, већ путем Интернета, а преко Портала еУправа, попуњавањем обрасца електронске пријаве.

Приликом електронске пријаве боравишта додатно се достављају подаци о броју мобилног телефона и адреси електронске поште подносиоца пријаве и странца за кога се врши пријава, како би се након извршене електронске пријаве боравишта омогућила достава електронске потврде о пријављеном боравишту. То значи да по успешно извршеној електронској пријави боравишта странца подносилац пријаве, на адресу електронске поште, добија попуњену, аутоматски генерисану електронску пријаву боравишта странца. 

Ограничења

Физичка лица која пријављују странца на адреси која није њихова адреса пребивалишта не могу да користе ову услугу ако та непокретност није укњижена у Републичком геодетском заводу (РГЗ), као и у случају да адресу није могуће препознати у Адресном регистру Републикe Србије. 

Корисни линкови

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – www.mup.gov.rs

Информације за странце 

Правни основ

Закон о странцима („Сл. гласник РС“, бр. 24/2018)

Правилник о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца („Сл. гласник РС“, бр. 84/2018) 

Помоћ / Упутство

Упутство за подношење електронске пријаве боравишта странца доступно је ОВДЕ 

Врх стране