euprava.gov.rs

Преузимање отворених података о генеричким називима медицинских средстава

Орган задужен за спровођење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Где и како

Е-услуга која се односи на преузимање отворених података о одобреним клиничким испитивањима  доступна је 24 сата дневно, 7 дана у недељи. Услугу можете преузети преко сајта Агенције за лекове и медицинска средства Србије на следећем линку:

Информације о медицинским средствима.

Корисни линкови

www.alims.gov.rs/regulativa

Опис

Јавност може преузимати отворене податке о генеричким називима медицинских средстава.

Циљ ове услуге је преузимање отворених података о генеричким називима медицинских средстава који се могу употребити у даље сврхе рада.

Врх стране