euprava.gov.rs

Временски жиг

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу изградила је инфраструктуру – RS-GOV TSA – за издавање временских жигова за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији. Услуге намењене трећој страни, везане за проверу издатих временских жигова и приступ јавним информацијама о раду издаваоца временских жигова су слободно доступне свим заинтересованима у складу са правима и обавезама наведеним у RS-GOV TSA Политици издавања временског жига.

Опис

Да би одређени државни орган, орган локалне самоуправе или јавне службе користио услугу RS-GOV TSA потребно је да поднесе захтев на Порталу еУправа. Од корисника се захтева коришћење криптографског отиска података по SHA-256 алгоритму, који је дефинисан у  документу FIPS 180-2 „Secure Hash Standard“.

Апликације корисника којe приступају серверу временског жига морају подржавати аутентификацију сертификатом, а приступају RS-GOV TSA серверу са јавне адресе: https://tsa.gov.rs

RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са Политиком издавања временског жига, која има јединствени идентификатор: OID   1.3.6.1.4.1.36080.1.1.2 {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (36080) timestamp policy (1) version (1) subversion (1)}.

Време је синхронизовано  тако да одступа највише 1 секунд од UTC тачног времена.

Услуга издавања временског жига је бесплатна за државне органе, органе локалне самоуправе и јавне службе.

Корисни линкови

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Врх стране