euprava.gov.rs

еВртић

Пријава детета у предшколску установу електронским путем

Предшколска установа

Предшколска установа "Чика Јова Змај" Смедеревска Паланка
Адреса: Трг Хероја 21, Смедеревска Паланка
Телефон: 026/317-194
Електронска адреса: vrticzmaj@open.telekom.rs

Подношење пријаве електронским путем

Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно је да родитељи поднесу релевантну документацију лично у предшколску установу, којом доказује наведени статус.

За детаљније информације може се обратити предшколској установи ЛИНК

Корисни линкови

Предшколска установа 

Врх стране