euprava.gov.rs

Идеје

Фонд за науку Републике Србије расписао је Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката у оквиру Програма Идеје (у даљем тексту Програм).

Фонд за науку

Фонд за науку Републике Србија
Адреса: Масарикова 5, 11000 Београд
Интернет презентација: www.fondzanauku.gov.rs
Електронска адреса: ideje@fondzanauku.gov.rs 

О Програму

У циљу одговора на друштвене изазове развоја Републике Србије, као и на глобалне изазове развоја друштва, а на основу Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије, Стратегије паметне специјализације у Републици Србији и осталих секторских стратегија релевантних за развој друштва, Програм ће омогућити финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава истраживачима да дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом у Србији и у свету.

Програм је од јавног интереса за Републику Србију, а планира се и реализује у складу са Законом о Фонду за науку Републике Србије („Службени гласник РС”, број 95/18) и сагласно другим прописима из области научностраживачке и иновационе делатности.

Трајање Пројеката је до три године (36 месеци).

Програм се реализује у оквиру четири потпрограма за развој научних истраживања у следећим научним областима: 1) природне науке; 2) техничко-технолошке науке; 3) (био)медицинске науке; и 4) друштвене и хуманистичке науке.

Буџет доступан за остваривање овог јавног позива је 24.000.000 евра.

Све информације о Програму и потребној конкурсној документацији можете наћи на: http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2020/03/ideje/

Упутство за припремање и пријаву пројекта се налази у конкурсној документацији, а такође га можете преузети на следећем ЛИНКУ

Врх стране