euprava.gov.rs

Уверење о пребивалишту (за територију Града Београда)

Уверење о пребивалишту за територију Града Београда

- за подносиоцца захтева
- за дете до 16 година
- за дете старије од 16 година
- за члана породице

Опис

Овом услугом, електрноским путем, могуће је добити искључиво уверење о пребивалишту за последњу адресу пребивалишта и то искључиво за територију града Београда. 

Овим сервисом су обухваћени случајеви (сврха издавања уверења: Упис у матичну књигу рођених и Доказ предшколској установи) који су ослобођени плаћања Републичке административне таксе.

За све остале случајеве потребно је лично предати захтев у Полицијској управи за град Београд, улица Љермонтова 12а.

Ваш захтев ће бити обрађен најкасније 15 дана од датума завођења.

Преузимање је на шалтеру лично на адреси Полицијска управа за град Београд, Управа за управне послове, Љермонтова 12а, Београд. 

Корисни линкови

Остале услуге Министарства унутрашњих послова на Порталу еУправа 

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова

Врх стране