euprava.gov.rs

Заменa исправа о оружју/предаја оружја (физичка лица)

Захтев за замену папирних исправа о оружју/предаја оружја (физичка лица) 

Опис

Услуга је намењена власницима оружја који нису извршили своју законску обавезу и поднели захтев за замену старих, папирних исправа о оружју.

Уколико поседујете папирне исправе о оружју које спада у Б категорију овде можете поднети захтев за издавање новог оружног листа. У случају да поседујете оружје које спада у Ц категорију  (старо оружје, онеспособљено или ваздушно) овде можете поднети захтев за пријаву оружја из категорије Ц. Уколико желите да искористите могућност и предате оружје које држите на основу папирне исправе овде можете поднети захтев за предају оружја, без накнаде, у власништво Републике Србије.

Захтев за издавање нових исправа овде можете поднети без потребне документације, који ће надлежни орган према месту Вашег пребивалишта у складу са Законом о општем управном поступку евидентирати, а потом Вас накнадно обавестити шта је од документације потребно доставити ради доношења одлуке по захтеву.

Власници оружја који су поднели захтев за предају оружја у власништво Републике Србије биће накнадно позвани да исто предају надлежном органу према месту пребивалишта о чему ће им бити издата прописана потврда.

Корисни линкови

Више информација можете пронаћи овде

Врх стране