euprava.gov.rs

еВртић - родитељ странац

Услуга је намењена искључиво за пријаву детета у предшколску установу ако је један од родитеља страни државњанин

Опис

Уколико желите електронски да поднесете Захтев за упис детета у предшколску установу, потребно је да на Порталу еУправа креирате Ваш кориснички налог.

Попуњавање електронске пријаве започињете на дугме "еУслуга".

У самом електронском обрасцу потребно је да попуните тражена поља (подаци о детету, родитељима, подносиоцу).

Након што сте попунили електронску форму обрасца потребно је да приложите скенирану документацију у зависности од статуса родитеља:

За запослене у иностраним фирмама:
   - Пријаву боравишта за све чланове породице;
   - Потврду послодавца преведену и оверену од стране судског тумача.

За запослене у амбасадама:
   - Потврду о радном статусу – издату од стране Амбасаде;
   - Фотокопија дипломатске личне карте (за запослене у Амбасади, за децу и родитеље).

Када родитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.

За детаљније информације можете се обратити предшколској установи ЛИНК.

Врх стране