euprava.gov.rs

Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању

Потврда да лице није кажњавано

Услуга је намењена пунолетним држављанима Републике Србије. 

Опис

Овде можете поднети електронским путем захтев како бисте добили уверење о (не)кажњавању.

У зависности да ли Вам је потребно уверење за остваривање права у земљи или иностранству у самом захтеву одаберите жељену опцију.

Уверење се преузима лично у Полицијској управи (не у полицијској станици) по месту пребивалишта.

Уколико сте спречени да уверење преузмете лично, можете овластити лице код нотара.

Списак полицијских управа доступан је на линку.

Подношење захтева не наплаћује се за:
   - заснивање радног односа,
   - остваривање права на додатак за децу,
   - остваривање права из здравственог, инвалидског или пензијског осигурања,
   - остваривање права на социјалну заштиту.

За остале намене висина таксе ће се приказати када покренете услугу. 

Плаћање можете да извршите на Порталу свим платним картицама (Виза, Мастер, Маестро и Дина картицама), електронским банкарством Комерцијалне банке, као и општом уплатницом.

Више информација можете пронаћи овде.


Врх стране