euprava.gov.rs

Обавештавање о предстојећем истицању рока важења идентификационих докумената

Корисни линкови

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – www.mup.gov.rs

Опис

Електронска услуга „Обавештење о предстојећем истицању рока важења идентификационих докуменатанамењена је обавештавању грађана, која би у назначено време пре истека важности документа (које корисник сам дефинише) уредно подсећала на ту чињеницу једним или више изабраних канала нотификације (електронска пошта, СМС порука).
 
Покретањем еУслуге грађанин преко порталске форме добија увид у документа која поседује.
 
Систем врши приказ докумената за које постоји могућност обавештења о предстојећем истицању рока важења:
 
- Лична карта (картична)
- Пасош
- Саобраћајна дозвола
- Возачка дозвола (картична)
- Истицање регистрације возила (регистрациона налепница)
  
За сваки од докумената који се нађе у листи, а за који желите да добијете обавештење о истеку важности, обавезан је унос времена (број дана) колико унапред желите да будете обавештени (максимално 30 дана унапред).
 
Начин, односно канал нотификације, логовани корисник подешава на страници Моја еУправа/Моја обавештења/Врста обавештења: Електронска пошта, СМС.
 
Корисник покреће подношење захтева, систем враћа врсту (назив) докумената које корисник поседује. Након што корисник унесе број дана за обавештавање за сваки од докумената, систем пружа информације о тачним датумима истека, серијским бројевима докумената и изабраном броју дана за обавештавање пре истека документа.
 
Веза између саобраћајне дозволе и регистрационе налепнице возила је серијски број саобраћајне дозволе возила. 
 
Након тога се подноси електронски захтев за обавештавање о предстојећем истицању рока важења идентификационих докумената.
 
За сваки документ, који грађанин у међувремену замени, а пре тога је био на листи за обавештавање, неопходно је да се поново изврши услуга јер је у питању нови документ са новим роком важења који треба да се достави систему за обавештавање.

Предуслови

Грађанин је пријављен на портал еУправа квалификованим електронским сертификатом.
 
Грађанин поседује бар један идентификациони документ за који може да добије обавештење о истицању рока важности.

Ограничења

Грађанин не поседује ни један идентификациони документ за који може да добије обавештење о истицању рока важности.
 
Извршавање ове услуге доступно је само корисницима пријављеним на портал еУправа са електронским сертификатом. 

Нотификација - обавештавање

Да бисте могли да користите нотификацију-обавештавање, морате претходно верификовати број свог мобилног телефона у секцији Портала еУправа "Моја обавештења".

Врх стране