euprava.gov.rs

Документа и уверења

Читај ми
 • Лична карта/пасош

  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Вождовац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Чукарица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Стари град
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Раковица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Нови Београд
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Земун
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Звездара
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Београд - Врачар
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Шид
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Шабац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Чока
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Чачак
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Чајетина
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Ужице
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Уб
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Суботица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Стара Пазова
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Сремска Митровица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Сомбор
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Смедерево
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Сента
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Рума
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Рашка
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Пожега
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Пожаревац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Пландиште
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Пећинци
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Панчево
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Оџаци
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Осечина
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Опово
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Нови Сад (САМО СУБОТА)
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Нови Пазар
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Нови Кнежевац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Мионица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Љиг
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Лучани у Гучи
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Лесковац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Лајковац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Кула
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Краљево
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Косјерић
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ковачица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Кикинда
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Кањижа
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Јагодина
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ириг
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Инђија
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ивањица
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Зрењанин
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Горњи Милановац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Вршац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Врњачка Бања
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ваљево
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бела Црква
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бајина Башта
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ариље
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Апатин
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Алибунар
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ада
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Крушевац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бачка Топола
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Мали Иђош
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Прешево
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Пирот
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Димитровград
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бела Паланка
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бабушница
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Пријепоље
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Сечањ
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Нова Црња
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Нови Бечеј
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Житиште
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Врбас
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бечеј
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бачка Паланка
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Нови Сад (Булевар краља Петра I)
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Нови Сад (Сремска 1)
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Параћин
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Ковин
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Крагујевац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Град Ниш
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Темерин
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Жабаљ
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Сремски Карловци
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Беочин
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бач
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Бачки Петровац
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Србобран
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Тител
  • еЗаказивање - лична карта и/или пасош - Врање
  Погледајте све услуге (укупно 91)
 • Возачка дозвола

  • Захтев за замену возачке дозволе
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Регистрација возила

  • Продужење регистрације возила на овлашћеним техничким прегледима (услуга намењена физичким лицима)
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Уверења и потврде

  • Преузимање документације преминулог лица
  • Издавање уверења о вођењу кривичног поступка (КУ) (издаје суд)
  • Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању (издаје МУП)
  Погледајте све услуге (укупно 3)
 • еСагласност

  • Изјава/сагласност за пријем у држављанство Републике Србије малолетног детета
  • Изјава/сагласност за пријаву пребивалишта малолетног детета, држављанина Републике Србије
  • Изјава/сагласност за издавање личне карте малолетном детету, држављанину Републике Србије
  • Изјава/сагласност за издавање пасоша малолетном детету, држављанину Републике Србије
  • Пуномоћје за преузимање пасоша
  • Изјава/сагласност за престанак држављанства Републике Србије за малолетно дете
  • Сагласност власника непокретности за пријаву пребивалишта пунолетне особе, држављанина Републике Србије, на адресу некретнине чији је власник/сувласник
  • Опозив изјаве/пуномоћја/сагласности
  • Пуномоћје за подношење захтева и преузимање уверења о пребивалишту
  • Пуномоћје за подношење захтева и преузимање уверења о боравишту
  • Изјава/сагласност за пријаву привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана малолетног лица, држављанина Републике Србије
  • Изјава/сагласност за одјаву боравишта малолетног лица, држављанина Републике Србије
  • Изјава/сагласност за одјаву пребивалишта ради исељења из Републике Србије у иностранство малолетног лица, држављанина Републике Србије
  • Сагласност власника непокретности за пријаву боравишта пунолетног лица, држављанина Републике Србије, на адресу непокретности чији је власник/сувласник
  • Изјава/сагласност за пријаву боравишта малолетног лица, држављанина Републике Србије
  Погледајте све услуге (укупно 15)
 • еИзвод из матичних књига

  • еИзвод из матичних књига
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Уверење о држављанству

  • еУверење о држављанству
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Исправе о оружју

  • Заменa исправа о оружју/предаја оружја (физичка лица)
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Пријава боравка странца

  • Пријава боравишта странца
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Добровољно служење војног рока

  • Пријава кандидата за добровољно служење војног рока
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Квалификовани електронски сертификат

  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Зрењанин
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Шабац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ада
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Суботица
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Апатин
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Крушевац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ариље
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Бајина Башта
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Ниш
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ваљево
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Горњи Милановац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ивањица
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Инђија
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Вршац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Ириг
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Врање
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Кањижа
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Чукарица
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Кикинда
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Косјерић
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Крагујевац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Краљево
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Кула
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Лајковац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Лесковац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Стари град
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Нови Београд
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Земун
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Звездара
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Београд - Врачар
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Шид
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Чока
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Чачак
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Чајетина
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Ужице
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Лучани
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Љиг
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Мионица
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Нови Кнежевац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Нови Пазар
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Нови Сад
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Осечина
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Оџаци
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Панчево
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Пећинци
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Град Пожаревац
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Пожега
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Пријепоље
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Рума
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Сента
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Смедерево
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Смедеревска Паланка
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Сомбор
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Сремска Митровица
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Стара Пазова
  • еЗаказивање - квалификовани електронски сертификат - Уб
  Погледајте све услуге (укупно 56)
 • Потпис у клауду

  • Потписивање документа у клауду
  • Издавање квалификованог електронског сертификата у клауду
  Погледајте све услуге (укупно 2)
 • Паркинг (за особе са инвалидитетом)

  • Захтев за издавање паркинг карте и паркинг места за особе са инвалидитетом
  Погледајте све услуге (укупно 1)
 • Јединствени бирачки списак

  • Захтев за упис/промену података у Јединственом бирачком списку
  Погледајте све услуге (укупно 1)
Врх стране

Обавештење о колачићима

Портал еУправа користи "колачиће" (енг. "cookies"). Неопходни колачићи омогућавају да се садржај страница прилагоди потребама корисника. Аналитички колачићи се користе за анализу коришћења услуга у циљу унапређења корисничког искуства.

Kликом на "Прихватам" дајете сагласност за коришћење колачића у сврхе наведене испод. Подешавања колачића можете променити у било ком тренутку.